Follow Us

„Mikołajki” w KNADZE
W sobotę 6 grudnia, w siedzibie Klubu Żeglarskiego „Knaga” odbyło się spotkanie „Mikołajkowe” dzieci uczestniczących w zimowej szkółce żeglarskiej. Dzieci bawiły się przy kiełbaskach pieczonych w kominku oraz słodkościach ufundowanych przez cukiernie: „Oleńka” p. P. Filipiaka oraz „Marysieńka” p. M. Malinowskiej.
Zimową szkółkę żeglarską prowadzą członkowie klubu: Robert Wysokolski, doświadczony żeglarz, jachtowy sternik morski oraz Zbigniew Kolibski – bosman „Knagi”. Zajęcia odbywają się od początku listopada w każdą sobotę.
Uczestniczą w niej dzieci, które brały udział w szkoleniach i regatach żeglarskich w sezonie letnim a obecnie poszerzają swą wiedzę i umiejętności teoretyczne.
Docelowo dzieci, które będą brały systematyczny udział w szkoleniu, mają stworzyć „kadrę klubu” i reprezentować jego barwy na regatach, organizowanych nie tylko na naszym jeziorze, ale również innych akwenach w regionie.