Follow Us

KNAGA remontuje pomost
W sobotę 3 czerwca, w ramach prac społecznych na rzecz klubu, członkowie „Knagi” wykonali remont pomostu wymieniając zbutwiałe belki nośne oraz deski poszycia. Wymiana środkowej części pomostu (ca 7,0 mb) była konieczna, gdyż jego stan zagrażał bezpieczeństwu jego użytkowników.
Zarząd Klubu dziękuje P. Mirosławowi Sawickiemu za nieodpłatne przekazanie belek nośnych niezbędnych do wykonania remontu.