Follow Us

INAUGURACJA SEZONU 2018

KŻ „Knaga” na koniec 2017 r. zrzeszał 96 amatorów i sympatyków żeglarstwa w tym 18 nowych członków a także 16-tu młodych żeglarzy (poniżej 18-go roku życia) którzy wstąpili do klubu na przestrzeni ostatniego roku. Sprawozdanie z działalności  Zarządu Klubu w sezonie 2017  przedstawił jego Sekretarz Marian Szpilkowski natomiast Komandor Jan Smolira omówił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Po krótkiej dyskusji oraz po rekomendacji Komisji Rewizyjnej w/w sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie a Zarząd Klubu otrzymał absolutorium za działanie w 2017 roku.

W sezonie 2017 kontynuowano dotychczasowe projekty adresowane do dzieci i młodzieży (m.in. w ramach zadania publicznego „Bezpiecznie na wodzie), umożliwiające im  zdobywanie i rozwijanie umiejętności żeglarskich, w szczególności:

 

 • kurs żeglarski Junga & Kadet dla początkujących (10 – 25.07), udział wzięło 25 dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 12 lat,. Kurs zakończył się regatami o puchary ufundowane przez Caritas przy Parafii WNMP w Nowogardzie.
 • przez cały sezon kontynuowano szkolenie kursantów z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy klubowej    (jachty typu „Cadet”, „Tapper”, „Europa”, „OK. Dinghy”, „420” i jachcie kabinowym „Tango 730””, szkolenie prowadzili członkowie klubu a w szczególności:  bosman – Zbigniew Kolibski oraz morscy sternicy jachtowi Dacjan Kijowski i Robert Wysokolski,
 • dzięki licznej rzeszy sponsorów zorganizowano regaty:
  - o puchar Prezesa PUWiS (08.07),
  - o puchar „Dziennika Nowogardzkiego” (13.08),
  - o puchar Agencji Reklamowej „Dorado” (13.08),
  - o puchar Starosty Goleniowskiego (17.09)
  - oraz o puchar Burmistrza Nowogardu (23.09),
  które cieszyły się dużą frekwencją dzieci i młodzieży w tym również młodych żeglarzy z Centrum Szkolenia Żeglarskiego w Szczecinie i „Pogoni” Szczecin,
 • nawiązano współpracę Centrum Szkolenia Żeglarskiego w Szczecinie oraz Mariną w Kamieniu Pom. dzięki czemu nasze dzieci mogły uczestniczyć w rejsie po Zalewie Kamieńskim oraz w całodziennych zajęciach na Jeziorze Dąbie,
 • kontynuowano zimową szkółkę żeglarską – cotygodniowe szkolenia w okresie jesienno-zimowym z teorii żeglowania i prac bosmańskich,
 • kontynuowano wizyty dzieci „zewnętrznych” w Klubie, w tym roku byli to uczniowie ze SP w Dębicach i uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Nowogardzie,

 

Rok 2017 zaznaczył się  wzrostem aktywności dorosłych członków klubu, którzy w roku bieżącym bardzo często korzystali ze sprzętu klubowego, żeglując  po naszym pięknym jeziorze ale również włączyli się w bieżącą działalność klubu (przygotowanie przystani oraz sprzętu do sezonu, bieżące remonty sprzętu pływającego, remont pomostu, organizacja regat), bardzo cieszy fakt, że członkami Klubu jest coraz więcej kobiet (m.in. mam naszych młodych żeglarzy), których pomoc w pracach organizacyjnych jest nieoceniona. Dzięki prywatnym zakupom członków klubu poszerzyła się baza sprzętu pływającego m.in. o 2 katamarany , jachty kl. „Laser” i „OK. Dynghy” oraz jacht kabinowy typu „Foka”.

Nieustającą bolączką klubu jest ciągły brak w miarę sprawnej łodzi motorowej. W tym miejscu Zarząd Klubu składa serdeczne wyrazy wdzięczności Panu M.A.Catay, biznesmanowi z Berlina, który pozostawił do dyspozycji klubu,na cały sezon 2017, swoją prywatną łódź motorową. Dużą rolę w integracji członków Klubu były częste spotkania przy ognisku i grillu połączone ze wspólnym śpiewaniem szant i piosenek żeglarskich zarówno w trakcie sezonu letniego jak i w okresie jesienno-zimowym – przy kominku w salce klubowej (Zaduszki żeglarskie, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, pożegnanie Starego Roku).

W 2018 r. KŻ Knaga zamierza kontynuować i dalej rozwijać wszystkie kierunki działania z 2017 r., wznowić Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szuwary”, doprowadzić do modernizacji nabrzeża klubowego w celu poprawy estetyki oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników przystani, podjąć starania w celu zakup i montaż nowego pomostu pływającego wraz ze stanowiskami do cumowania łodzi.

Zarząd, korzystając z okazji chciałby w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim  Przyjaciołom, Sympatykom i Sponsorom Klubu za udzielane wsparcie (nie tylko finansowe) w 2017 r.