Follow Us

Zakończenie sezonu 2017
W piątek, 13 października, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się spotkanie jego członków i sympatyków połączone z zakończeniem sezonu 2017.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem legitymacji członkowskich Klubu młodym żeglarzom, którzy w tym sezonie swą postawą i zaangażowaniem zasłużyli na to wyróżnienie.
Są to: Daria Durma, Marta Garsztka, Miłosz Machocki, Adrian Podębski, Maja Radecka, Marcel Seroczyński, Adam Werner, Maciej Włochowicz i Nikola Żabecka. Dziecim w tej uroczystości towarzyszyli rodzice i opiekunowie. W chwili obecnej członkami Klubu jest 16-tu młodych żeglarzy.

Główne kierunki działalności Klubu w sezonie 2017 przedstawił Komandor Jan Smolira oraz sekretarz Marian Szpilkowski:

 

 1. kontynuowano dotychczasowe projekty adresowane do dzieci i młodzieży, umożliwiające im zdobywanie i rozwijanie umiejętności żeglarskich, w szczególności:
  - kurs żeglarski Junga & Kadet dla początkujących (10 – 25.07), udział wzięło 29 dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 12 lat,. Kurs zakończył się regatami o puchary ufundowane przez Caritas przy Parafii WNMP w Nowogardzie.
  - dzięki licznej rzeszy sponsorów zorganizowano regaty:
  o puchar Prezesa PUWiS (8.07), o puchar „Dziennika Nowogardzkiego” (14.08), o puchar Agencji Reklamowej „Dorado” (14.08), o puchar Starosty Goleniowskiego (17.09) oraz o puchar Burmistrza Nowogardu (23.09) które cieszyły się dużą frekwencją dzieci i młodzieży w tym również młodych żeglarzy z Centrum Szkolenia Żeglarskiego w Szczecinie i „Pogoni” Szczecin,
  - nawiązano współpracę Centrum Szkolenia Żeglarskiego w Szczecinie oraz Mariną w Kamieniu Pom. dzięki Czemy nasze dzieci mogły uczestniczyć w rejsie po Zalewie oraz uczestniczyć w całodziennych zajęciach na Jeziorze Dąbskim.
  - przez cały sezon kontynuowano szkolenie kursantów z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy klubowej oraz członków klubu
 2. kontynuowano wizyty dzieci „zewnętrznych” w Klubie, w tym roku byli to uczniowie ze SP w Dębicach i uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Nowogardzie
 3. uaktywnili się dorośli członków klubu, którzy w roku bieżącym bardzo często korzystali ze sprzętu klubowego, żeglując po naszym pięknym jeziorze ale również włączyli się w bieżącą działalność Klubu, bardzo cieszy fakt, że członkami Klubu jest coraz więcej kobiet (mam naszych młodych żeglarzy), których pomoc w pracach organizacyjnych jest nieoceniona,
 4. w m-cu wrześniu zostały złożone w Urzędzie Miejskim:
  - wstępne wnioski wraz z preliminarzem kosztów na realizację zadań publicznych: „Bezpiecznie na wodzie” i Przeglądu Piosenki Żeglarskiej „Szuwary 2018”,
  - wnioski do ujęcia w budżecie Gminy na: modernizację nabrzeża klubowego w celu poprawy estetyki oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników przystani oraz na zakup i montaż nowego pomostu pływającego wraz ze stanowiskami do cumowania łodzi.

 

Po krótkiej dyskusji zakończono część oficjalną i przystąpiono do wspólnego grillowania połączonego ze śpiewaniem szant przy ognisku.