Follow Us

Trening na Jeziorze DĄBIE
W sobotę, 26 sierpnia, grupa młodych żeglarzy naszego klubu wzięła udział w całodziennym pobycie w Centrum Szkolenia Żeglarskiego działającego przy Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Wizyta ta była możliwa dzięki przychylności Dyrekcji Centrum oraz osobistego zaangażowaniu kol. Wojciecha Paluszkiewicza, trenera żeglarstwa w Centrum, znanego w Nowogardzie z prowadzenia w ostatnich latach szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży „Junga & Kadet”.

Nasi młodzi żeglarze po zwiedzeniu Mariny położonej nad jeziorem Dąbie otrzymali do swojej dyspozycji łódki kl. „Optymist” i po ich przygotowaniu do pływania udali się na kilku godzinny trening na wodach jeziora. Trening prowadził Wojciech Paluszkiewicz przy pomocy Sławomira Skubija i Mirosława Berezowskiego z „Knagi”. Trójka rodziców, obecna na wyprawie, sprawowała „ogólną” opiekę nad dziećmi.

Należy nadmienić, że był to już drugi wyjazd młodych żeglarzy na inny akwen niż nasze jezioro. W sobotę 12 sierpnia odbyli oni swój pierwszy rejs na wodach Zalewu Kamieńskiego na jachcie kabinowym „Sumo” pod okiem jego właściciela, jachtowego sternika morskiego Dacjana Kijowskiego, członka naszego klubu.