Follow Us

2017 05 25 05 zakonczenieW sobotę, 1 października, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się spotkanie jego członków połączone z zakończeniem sezonu 2016.

Główne kierunki działalności Klubu w sezonie 2016 przedstawił Komandor Jan Smolira oraz sekretarz Marian Szpilkowski:

a) w celu utrzymania okresu trwałości projektów, wymaganych w postępowaniach konkursowych, Zarząd Klubu wystąpił w m-cu maju do władz samorządowych o zawarcie 10-letniej umowy użyczenia nieruchomości , stanowiącej zaplecze działalności Stowarzyszenia (przystań klubowa) oraz. wspólnej realizacji modernizacji nabrzeża klubowego w celu poprawy estetyki oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników przystani,

 

b) kontynuowano dotychczasowe projekty adresowane do dzieci i młodzieży, umożliwiające im zdobywanie i rozwijanie umiejętności żeglarskich, w szczególności:

- Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szuwary 2016” (11.06), wystąpiło 21 solistów i zespołów (40 uczestników w wieku od 5 do +40 lat) z Nowogardu, Osiny, Maszewa, Dębic i Szczecina

- kurs żeglarski Junga & Kadet dla początkujących (10 – 25.07), udział wzięło 34 dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 12 lat, poznając teoretyczne jak i praktyczne podstawy żeglarstwa. Kurs zakończył się regatami o puchary ufundowane przez Caritas przy Parafii WNMP w Nowogardzie.

- przez cały sezon kontynuowano szkolenie kursantów z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy klubowej, członków klubu oraz sponsorom dzięki którym zorganizowano regaty:

o puchar „Dziennika Nowogardzkiego” (14.08) i o puchar Agencji Reklamowej „Dorado” (03.09)’ które cieszyły się dużą frekwencją dzieci i młodzieży,

c) poczyniono również kroki w celu uaktywnienia dorosłych członków klubu, którzy w roku bieżącym bardzo często korzystali ze sprzętu klubowego, żeglując po naszym pięknym jeziorze (nie raz z całymi rodzinami). Zwieńczeniem tych poczynań były zorganizowane przez Klub regaty „OPEN” dla wszystkich chętnych i na wszystkim co pływa i ma żagle (bez podziału na klasy) .Taka forma regat okazała się „strzałem w dziesiątkę” i była przednią zabawą zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych członków klubu. Regaty te odbyły się także dzięki wsparciu sponsorów, którzy ufundowali puchary i drobne upominki: Celowy Związek Gmin RXXI (14.08) i Agencja Reklamowa „Dorado (03.09),

d) należy z zadowoleniem stwierdzić , że w roku 2016 w do Klubu przyjęto 19 nowych członków i obecnie stan osobowy Klubu to 93 amatorów i sympatyków żeglarstwa,
e) na podkreślenie zasługuje fakt, że cała działalność Klubu w 2016 r. finansowana była ze środków własnych (składki członkowskie) oraz przy wsparciu licznej grupy Sponsorów, którym należą się wielkie słowa uznania i podziękowania