Follow Us

Klub Żeglarski KnagaKlub żeglarski KNAGA w Nowogardzie realizuje przy wsparciu Gminy Nowogard zadanie publiczne pod nazwą „Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard”.
Zadanie to realizujemy pod tytułem „Warsztaty monitoringu stanu środowiska na Jeziorze Nowogardzkim”.
Projekt realizowany będzie przez pracowników i doktorantów z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Limnologii Uniwersytetu Szczecińskiego, z użyciem nowoczesnego i klasycznego sprzętu do badań terenowych. Do realizacji projektu zostaną zaproszeni uczniowie z liceum w Nowogardzie. Podczas rejsu jachtem lub motorówkami po Jeziorze Nowogardzkim grupa młodzieży zapozna się z metodami pracy terenowej przy prowadzeniu monitoringu stanu środowiska. Młodzież będzie uczestniczyła czynnie w pobieraniu prób:

  • Planktonu (organizmów zamieszkujących toń jeziora)
  • Bentosu (organizmów zamieszkujących strefę dna) w najgłębszej i przybrzeżnej części jeziora
  • Osadów dennych z najgłębszej i przybrzeżnej strefy jeziora
  • Wody do analiz hydrochemicznych z różnych głębokości jeziora.


Młodzież będzie uczestniczyła w badaniu pobranych prób. Zbadane zostaną podstawowe parametry fizykochemiczne wody z użyciem profesjonalnej sondy wielofunkcyjnej oraz przezroczystość wody za pomocą krążka Sechiego. Omówione zostaną cechy osadów dennych. Omówiony zostanie skład gatunkowy makrofauny bezkręgowej z prób bentosu. Młodzież będzie oznaczać zebrane bezkręgowce z użyciem specjalistycznych kluczy. Omówiony będzie charakter pobranego planktonu. Podczas rejsu na bieżąco będzie omawiany skład roślinności przybrzeżnej oraz inne cechy jeziora istotne przy ocenie jego stanu.
Na podstawie uzyskanych wyników badań i obserwacji terenowych młodzież wraz z opiekunami naukowymi sporządzi syntetyczny raport o stanie Jeziora Nowogardzkiego.
Zajęcia odbędą się w dniach 31 maja i 7 czerwca na Plaży Miejskiej w Nowogardzie przy siedzibie klubu żeglarskiego w dwóch grupach dziennie, w godzinach od 9 do 12 oraz od 12 do 15.
Jednostkami pływającymi kierować  będą doświadczeni żeglarze w tym ratownicy. Kamizelki asekuracyjne zabezpiecza klub żeglarski.
W dniu 31 maja zajęcia z młodzieżą poprowadzi doktorant Grzegorz Michoński.